SAVE THE DATE

SAVE THE DATE Izazovi, inovacije, inspiracije – unapređujemo svijet. Šta nas čeka u budućnosti? Obrazujemo li mlade za ono što ih čeka! Naši, a uspješni.

Read More »
Scroll to Top